Anunțuri

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARAŢII DE CĂSĂTORIE
 
In temeiul art.285(1) din Codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale , ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.