Asistenţa Socială

 
Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social :
  1. Adeverinţă de venit de la locul de muncă pentru persoanele încadrate în muncă
  2. Adeverinţă de la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă - Şimleu Silvaniei, pentru persoanele care sunt apte de muncă dar nu sunt încadrate în muncă
  3. Cuponul de pensie pe ultima lună (pentru pensionari)
  4. Cuponul pe ultima lună pentru ajutorul de şomaj (pentru şomeri)
  5. Cuponul pe ultima luna pentru beneficiiarii indemnizaţiei de handicap
  6. Cuponul alocaţiei de stat pentru copii, pe ultima lună
  7. Adeverinţă de şcolarizare pentru copiii care urmează o formă de învăţământ
  8. Următoarele documente in copie xerox: certificatele de naştere ale membrilor familiei, certificatul de căsătorie (dacă există), actele de identitate (buletine), livretul de familie.                                                                                                                                                                                  
CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala : 
             - ajutorului social
             - alocatie pentru sustinerea familiei
             - ajutorului pentru incalzire
 
CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unui ajutor de urgenta
 
CERERE - pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii