Extindere Plan Urbanistic Zonal SC REHI SRL

 
 
Întrucât, până la date de 22 februarie 2013 nu au fost înregistrate la unitatea noastră propuneri, comentarii sau observații privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, Consiliul Local al comunei Nușfalău, prin HCL nr. 13 din 28 februarie 2013 a aprobat studiul de oprtunitate în vederea inițierii documentației PUZ și a emis un aviz de oportunitate pentru inițierea documentației PUZ Zona 1 și Zona 2, în extravilanul localității Nușfalău în favoarea beneficiarului SC REHI SRL.
 
 
În urma obținerii avizului de oportunitate Biroul Individual de Arhitecură ”Corneliu Zebacinschi” a elaboarat varianta finală a documentației privind lucrarea ”EXTINDERE PUZ SC REHI SRL”, pe care o puteți consulta mai jos: