Investiții Derulate

1. Baza sportivă
- proiect finanțat prin OG nr. 7/2006 Program de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural;
- valoarea proiectului: 645.929.42 lei;
- valoare decontată: 513.520 lei.

2.Gădiniță de copii - 8 grupe
- investiție finanțată din fonduri proprii;
- valoarea contractului: 1.113.221 lei + 19.751 lei dirigintare șantier;
- valoare decontată: 606.710 lei + 5.000 lei dirigintare șantier.

3. Reabilitare și extindere parc Arany Janos
- proiect finanțat prin Fondul de Mediu;
- valoarea proiectului: 499.075 lei, din care valoare eligibilă: 449.888.30 lei, finanțat de AFM 414.075 lei, cofinanțat 85.000 lei buget local - cheltuieli eligibile și neeligibile.

4. Centru de informare turistică
- proiect finanțat prin FEADR;
- valoarea proiectului: 176.756 euro;
- faza de achiziție.