Peder (SK)

 

 


Proiectul „Dialogul cetățenilor europeni" a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni"


„Întrunirile cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe"


 

Participare: Proiectul a permis întrunirea a 144 de cetăţeni, dintre care 37 originari din comuna Peder (Slovacia), 25 din localitatea Felsődobsza (Ungaria), 62 din comuna Nușfalău /Szilágynagyfalu/ (România) și 20 din localitatea Zenta /Сентa/ (Serbia)

 

Locul/Datele: Întrunirea a avut loc la Peder (Slovacia) de la 15 mai 2014 la 18 mai 2014.

 

Descriere succintă:

 

Ziua de 15 mai 2014:

 

Participanții la întrunire au făcut cunoștiință între ei și au concentrat atenția asupra prezentării intenției de colaborare a proiectelor lor.

Ziua de 16 mai 2014:

A avut loc o excursie în împrejurimi în cadrul căreia participanții au purtat diferite dialoguri pe următoarele subiecte:
 
  • Importanța policiticilor europene în viața de zi cu zi a cetățenilor
  • Beneficiile mele obținute ca urmare a valorilor, drepturilor și posibilităților create de UE
  • Cum pot contribui la dezvoltarea liberă, sigură și corectă a spațiului european
  • Ce efect au autoritățile decizionale și policitile europene aplicabile în prezent asupra condițiilor locale și asupra problemelor locale în contextul european

 

Ziua de 17 mai 2014:

 

Participanții au prezentat folclorul și gastronomia regiunilor pe care au reprezentat și au continuat dialogul pe tema:
  •  Cetățenii și valorile europene, drepturile și obligațiile cetățenilor europeni

  

Ziua de 18 mai 2014:

 

Participanții au luat parte la o slujbă ecumenică și a avut loc semnarea acordului de colaborare între comuna Peder (SK) și comuna Szilágynagyfalu /Nușfalău/ (RO).

 

 

 

 

 

Az Európai polgárok párbeszédje ( European citizens dialogues) projektet az Európai Unió

finanszírozta az „Európa a polgárokért" program keretében


„Testvérvárosok polgárainak találkozói"


Részvétel:


A pályázat lehetővé tette 144 polgár találkozását: 37 polgárnak Péder községből /Peder/ (Szlovákia), 25 polgárnak Felsődobszáról (Magyarország), 62 polgárnak Szilágynagyfaluból /Nuşfalău/ (Románia), valamint 20 polgárnak Zenta városából /Сентa/ (Szerbia).

 

Helye/ideje: találkozóra Péderben (Szlovákia), került sor, 2014. május 15-től - 2014. május 18-ig.


Rövid leírás:


2014. május 15:


A találkozó résztvevői megismerkedtek egymással és figyelmüket pályázataik együttműködési szándékának bemutatására összpontosították.


2014. május 16:


A résztvevők a környéken exkurzión vettek részt és párbeszédet folytattak a következő témakörökben:

 

  • Az uniós politikák jelentősége és hatása a polgárok mindennapi életére
  • Az előnyök, amit az EU teremtett értékek, jogok és lehetőségek hoznak számomra 
  • Hogyan tudok hozzájárulni az európai szabad, biztonságos és igazságos területének fejlődéséhez
  • Hogyan hatnak a döntéshozatali hatáskörök és a folyamatban lévő európai politikák a helyi viszonyokra és az európai szempontú helyi kérdésekre

 

2014. május 17:


A résztvevők bemutatták az egyes régiók folklórját és gasztronómiáját és folytatták a párbeszédet:
  • A polgárok és az EU - értékek, polgári jogok és kötelességek témára.

 

2014. május 18:


A résztvevők a közös ökumenikus misén vettek rész és a testvérkapcsolatról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására került sor Péder község (SK) és Szilágynagyfalu /Nuşfalău/ (RO) között.