Proiect de Dezvoltare 2008 - 2013

I  -  CREAREA CAPACITĂŢII LOCALE PENTRU GESTIONARE DE PROIECTE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII INFRASTRUCTURILOR
 
Formarea echipei şi a serviciului specializat în gestionare de proiecte şi programe
      - Alcatuire echipă specializată: - Organigramă aprobată
                                                        -  Concurs anunţat
                                                        -  Concurs susţinut
                                                        -  Echipa formata
 
     - Planificare atragere resurse:    - Inventar realizat cu obiectivele prioritare
                                                         - Surse de finanţare identificate
                                                         - Inventar cu documentaţiile existente
                                                         - Plan de accesare realizat
 
 
  Reabilitare infrastructuri de acces
      - Modernizarea drumurilor către satele comunei
 
  Extindere reţea apa şi construire reţea canalizare
                                                        - Realizare reţea alimentare cu apa
                                                        - Realizare SF
                                                        - Proiect tehnic
                                                        - Cerere de finanţare
                                                        - Reţea de apa funcţionala

  Construire reţea canalizare   - Realizare retea canalizare
                                                      - Realizare SF
                                                      - Proiect tehnic
                                                      - Cerere de finanţare
                                                      - Reţea de canalizare funcţionala
                                                      - Staţii de epurare funcţionale

   Evaluare patrimoniu actual
                                                     - Inventariere dotari şi utilitaţi
                                                     - Inventariere terenuri disponibile
                                                     - Intocmire necesar de achiziţionat
 
   Identificare posibilităţi de extindere
                                                     - Achiziţionări
                                                     - Exproprieri
 
   Derulare proceduri de completare a patrimoniului
                                                      - Evaluare terenuri
                                                      - Identificare si atribuire numar cadastral
                                                      - Notarea in cartea funciara
                                                      - Teren achizitionat(statie epurare, sursa de apa)
 
 
 
II  -  ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE
 
     Creşterea bazei de dotări edilitare a comunei Nusfalău
       -  Renovare şi reutilare a dotărilor existente
       -  Asigurarea dotărilor minime necesare în toate satele localităţii
 
    Dezvoltarea masurilor de sprijin si asistenta sociala
       - Identificarea posibilitatilor de sprijin pentru categoriile defavorizate

       - Dezvoltarea de proiecte de sprijin pentru categorii defavorizate

 

    Dezvoltarea sectorului neguvernamental

       - Facilitarea înfiinţarii de ONG-uri
 
III  -  MEDIATIZAREA ŞI PROMOVAREA POTENŢIALULUI LOCALITĂŢII
 
     Actualizare pagina web a localităţii Nusfalău
       - Servicii administrare site contractate
       - Site actuializat cu obiective turistice, date economice, demografice, resurse
     Mediatizare potenţialului turistic
        - Prezentare pe pagina web a punctelor de atracţie turistice

        - Realizare materiale promoţionale pentru obiectivele turistice

     Dezvoltare şi mediatizare tradiţii şi obiceiuri locale

        - Promovare şi mediatizare continua a manifestărilor specifice tradiţionale;

        - Dezvoltarea manifestărilor pentru "Ziua Nusfalăului"

        - Conservarea şi valorificarea potenţialului tradiţiilor minorităţilor